Sisemise Tarkuse Kooli missiooniks on aidata inimestel leida kontakti oma väe ja tegelike võimetaga, pakkuda võimalust õppida ning saada ülevaadet kõikvõimalikest teooriatest, uskumustest, praktikatest, teraapiatest ning alternatiivsetest tervendusviisidest, eesmärgiga õppida mõistma maailma ja iseennast energia vaatepunktist ning saada teadlikuks oma eluülesandest.

Koolis õppides saab igaüks leida endale läbi teooria ja praktika igast teemast just omale sobiva lähenemisviisi ning õppida kuulama omaenda südame häält, tervendama ja aitama nii ennast kui teisi.